КАМПАНИЯ „ПОДАРЪК ПОД РЪКА“


(ПРИКЛЮЧИЛА)Уважаеми клиенти,

ЖЗК „Съгласие“ АД стартира КАМПАНИЯ „ПОДАРЪК ПОД РЪКА“.


Срок на кампанията: 01.09 - 31.12.2023 г. 

 
Предмет на кампанията:

  • 20% отстъпка от годишната премия за индивидуална застраховка „Злополука“, в т.ч.

            - индивидуална застраховка „Злополука“ с пакетни покрития (вкл. семейна)

            - индивидуална застраховка „Злополука“

 

  • Срок на застраховката по кампанията – 1 година
  • Минимална обща годишна премия преди отстъпка - 25 лв., без включен 2% данък.

 
За повече информация и изготвяне на конкретна оферта, може да се обърнете към нашите представители в следните офиси.